Mateusz Bogucki Logotyp

PEŁNE ZAUFANIE

Czy na spotkanie z adwokatem
należy się szczególnie przygotować?

Nie ma żadnych szczególnych wymagań,
ale jest kilka rzeczy, które ułatwią sprawne
i kompleksowe załatwienie Państwa sprawy.

PIERWSZA WIZYTA

Jeśli w sprawie, w której oczekują Państwo pomocy, są do Waszej dyspozycji różne wezwania, rachunki, wyroki, postanowienia czy jakiekolwiek inne dokumenty, proszę zabrać ze sobą wszystkie. Nie warto tracić w domu czasu na segregację posiadanych materiałów na mniej lub bardziej ważne. Adwokat stosownie do rodzaju sprawy bez problemu ustali, które dokumenty są dla danego problemu istotne.

Jeśli przynoszą Państwo dokumenty otrzymane listami poleconymi, proszę zabierać także koperty. Zawarte tam numery przesyłki i daty stempli pocztowych bywają istotne dla ustalenia biegu terminu procesowego np. do złożenia danego środka zaskarżenia, szczególnie jeśli Klient nie jest pewny, którego dnia odebrał przesyłkę. 

Klienta z Adwokatem w myśl Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu łączy węzeł zaufania. Jednocześnie adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka, a gdy występuje on w charakterze obrońcy- także tajemnica obrończa. W związku z tym, wszelkie informacje uzyskane od Państwa są chronione i nieudostępniane osobom trzecim. To bardzo ważne, aby zlecając prowadzenie sprawy, przekazać adwokatowi wszelkie znane informacje w sprawie. Jeśli któreś są dla Klienta niekorzystne, nie będą wykorzystywane, ale ułatwią one ustalenie strategii procesowej, na wypadek ujawnienia takich informacji przez przeciwnika procesowego. Pełna otwartość i zaufanie Klienta ułatwia prowadzenie sprawy i można dzięki temu przystąpić do reprezentowania Klienta będąc przygotowanym na różne warianty.
Przewiń na górę