WŁASNOŚĆ LOKALI

Własność lokali – Bytom

Usługi prawne związane z własnością lokali stanowią istotną dziedzinę praktyki prawniczej, wymagającą specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Adwokaci działający w tym obszarze odgrywają ważną rolę w kształtowaniu stosunków prawnych pomiędzy stronami umów, a także ochronie ich praw i interesów.

Doradztwo prawne dla zarządców nieruchomości

Usługi prawnicze dla zarządców nieruchomości obejmują między innymi kwestie formalno-prawne dotyczące umów najmu, sprzedaży czy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto specjaliści prawni mogą doradzać w zakresie optymalizacji podatkowej, reprezentować zarządców w sporach sądowych związanych z nieruchomościami, jak również pomagać w załatwianiu spraw związanych z obciążeniami, służebnościami czy innymi ograniczeniami prawa własności. Przypominamy przy tym, że nasza kancelaria z Bytomia specjalizuje się również w prawie związanym z obrotem nieruchomościami w Bytomiu i okolicach.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

W ramach obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych prawnicy mogą udzielać porad prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania wspólnoty, w tym zarządu oraz zgromadzenia wspólników. Obejmuje to także obsługę prawną zgromadzeń wspólników, a także spraw związanych z podziałem kosztów eksploatacji nieruchomości oraz windykacją należności od właścicieli lokali, którzy nie wywiązują się ze swych zobowiązań.

Przewiń na górę