Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo w ramach indywidualnych uzgodnień z Klientami Kancelarii.

W sprawach sądowych wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu jej trwania oraz przewidywanego nakładu pracy adwokata.

W przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stosowany jest system wynagrodzenia ryczałtowego ustalany zarówno w oparciu o deklarowany zakres potrzeb Klienta jak i rzeczywisty nakład pracy w ramach świadczenia pomocy prawnej.